Contacto

628 49 45 53

crea.centrepolivalent@copc.cat

Facebook: Crea centre polivalent.

Instagram: Crea_centrepolivalent

Carrer Ros de Olano, núm. 20, Barcelona